Platforma 1. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU

Authors

Lea Kuhar (ed.), Vita Zalar (ed.)

Platforma: Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU je prostor, kjer lahko študentke in študentje vseh študijskih modulov predstavijo svoje dosedanje raziskovalno delo. Zbornik avtoric in avtorjev ne zavezuje k isti temi in jih ne združuje glede na vnaprej določen nabor raziskovalnih vprašanj. Ravno obratno. Povezati želi prispevke, ki prihajajo iz najrazličnejših področij humanistike in družboslovja ter pri svojem delu izhajajo iz raznolikega spektra raziskovalnih vprašanj.

 

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Lea Kuhar

Lea Kuhar je filozofinja in sociologinja kulture. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. Je doktorska študentka modula Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza,  kultura na Podiplomski šoli ZRC SAZU, kjer pod mentorstvom red. prof. dr. Rada Rihe pripravlja doktorsko disertacijo o Marxovi kritiki politične ekonomije, epistemologiji in sodobni politični filozofiji.

Ingrid Kodelja

Ingrid Kodelja je doktorica filozofije. Raziskuje in objavlja na področjih srednjeveške filozofije znanosti,
metafizike in socialne filozofije. Leta 2016 je na modulu Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza,
kultura PŠ ZRC SAZU pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Vesela uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z
naslovom Robert Grosseteste in začetki moderne znanosti.

Marko Levačić

Marko Levačić študira v okviru modula Transformacije moderne misli – filozofija,
psihoanaliza, kultura. Njegovi študijski in teoretski interesi so vezani na teorije, ki obravnavajo oziroma konceptualizirajo prepletenost subjektivnosti in kulture, družbe, politike, ter na povezave, aplikacije in doprinose teoretske psihoanalize k analizi kulturnih, družbenih, političnih procesov in pojavov. Poglavitni področji  jegovega raziskovanja sta strukturalizem in teoretska psihoanaliza.

Aleš Rojc

Aleš Rojc se je rodil leta 1978 v Ljubljani, kjer trenutno biva, deluje in občasno dela. Študiral je filozofijo in sociologijo kulture ter v času študija opravljal delo glasbenega novinarja za Radio Študent in nekatere druge medije. Doktorat iz filozofije Alaina Badiouja in sodobnikov pripravlja na modulu Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura PŠ ZRC SAZU pod mentorstvom prof. dr. Alenke Zupančič. Organiziral je različne dogodke v okviru skupine Živka skvotca, kjer je tudi predaval.

Svetozar Matejašev

Svetozar Matejašev is enrolled in the module Cultural History at the Postgraduate School ZRC SAZU. He finished B.A. and M.A. studies in History at the Department of History at University of Novi Sad. His research interests include contemporary history, historiography, theory of history, memory studies, oral history, studies of audio and visual culture. His doctoral project focuses on the question of archive in the twentieth century, particularly on the correlation between documentary movies, memory and historical interpretations.

Manca Černivec

Manca Černivec je mlada raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, kjer sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Posveča se raziskovanju normativnosti v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU pod mentorstvom doc. dr. Nataše Gliha Komac in somentorstvom doc. dr. Helene Dobrovoljc pripravlja doktorsko delo z naslovom Normativnost v enojezičnih razlagalnih slovarjih.

Cover for Platforma 1. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU
Published
6. November 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0230-2
Physical Dimensions
Paperback

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-05-0229-6
Physical Dimensions
145 mm x 240 mm