Založba ZRC, as a publishing unit of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), public and non-profit institution, is the main publishing house of the ZRC SAZU institutes.

New Releases

Cover for Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Miha Milnar; Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg
27. November 2020
Cover for Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki
Lingua Slovenica 16

Mojca Šorli
24. November 2020
Cover for Platforma 2. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU Platforma 2. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU
Lea Kuhar (ed.), Vita Zalar (ed.)
13. November 2020
Cover for Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape
CAPAcities 5

Daniela Ribeiro
16. September 2020
Cover for Domači odzivi na globalne izzive Domači odzivi na globalne izzive
Naravne nesreče 5

Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Erik Logar (ed.)
11. September 2020
Cover for Modeliranje pokrajine Modeliranje pokrajine
GIS v Sloveniji 15

Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
9. September 2020
Cover for István Széchenyi. Iz vizije v dejanja István Széchenyi. Iz vizije v dejanja
-

Gregor Antoličič (ed.)
2. September 2020
Cover for Pokrajinska imena kot dejavnik identitete Pokrajinska imena kot dejavnik identitete
Geografija Slovenije 36

Matjaž Geršič
5. June 2020
Cover for A Biographical Bibliography A Biographical Bibliography
-

Trevor Shaw, Christine Ballinger
5. June 2020
Cover for Zaključna publikacija Urban Diversity Zaključna publikacija Urban Diversity
-

Špela Kastelic (ed.), Barbara Beznec (ed.), Jure Gombač (ed.)
31. May 2020
Cover for Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
Helena Dobrovoljc (ed.), Manca Černivec (ed.), Matjaž Geršič (ed.)
25. May 2020
Cover for Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva
Andrej Pleterski, Janja Rihter
12. May 2020
Cover for Slovenska literarna veda od  Trubarja do druge svetovne vojne Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne
Studia litteraria 24

Darko Dolinar
22. November 2018
Cover for Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna
Studia litteraria 23

Andraž Jež
16. November 2016
Cover for Introduction to the Dinaric Karst Introduction to the Dinaric Karst
-

Andrej Mihevc (ed.), Mitja Prelovšek (ed.), Nadja Zupan Hajna (ed.)
16. June 2010
Cover for Slovenia in Focus Slovenia in Focus
-

Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc
20. December 2007
Cover for Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae / Dissertationes 6

Katarina Keber
12. September 2007
Cover for Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana / The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Merilo 1:50.000/Scale 1:50.000 Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana / The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Merilo 1:50.000/Scale 1:50.000
-

Lojze Marinček (ed.), Andraž Čarni (ed.), Marjan Jarnjak (ed.), Petra Košir (ed.), Aleksander Marinšek (ed.), Urban Šilc (ed.), Igor Zelnik (ed.)
15. January 2007
Cover for Rastlinstvo Breginjskega kota Rastlinstvo Breginjskega kota
-

Boško Čušin
16. August 2006