Založba ZRC, as a publishing unit of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), public and non-profit institution, is the main publishing house of the ZRC SAZU institutes.

New Releases

Until I Become Home. A collaborative newspaper publication

-
Zied Abdellaoui (ed.), Jošt Franko (ed.)
30. May 2024

Novo Celje. Lastniki, arhitektura in oprema najlepšega dvorca v Savinjski dolini

Opera Instituti Artis Historiae
Polona Vidmar
28. May 2024

Osebni zaimki in nastajajoča slovenska knjižna norma

Linguistica et philologica 45
Alenka Jelovšek
6. May 2024

Epidemije in zdravstvo. Zgodovinski pregled

-
Katarina Keber (ed.)
30. April 2024

Slovensko kolesarsko izrazje. Leksikalni vidik

Lingua Slovenica 18
Urška Vranjek Ošlak
16. April 2024

Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov 2023

Rastoči slovarji
Matej Meterc
4. April 2024

Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini 2023

Rastoči slovarji
Andreja Žele
4. April 2024

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 2023

Rastoči slovarji
Andreja Legan Ravnikar (ed.), Metod Čepar (ed.), Alenka Jelovšek (ed.), Eva Trivunović (ed.), Mitja Trojar (ed.)
4. April 2024

Terminološki slovarji 2023

Rastoči slovarji
Simon Atelšek (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Jera Sitar (ed.), Mitja Trojar (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
4. April 2024

Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja

Življenja in dela / Biografske študije 23
Mateja Ratej (ed.)
2. April 2024

Normativnost v slovarjih slovenskega knjižnega jezika

Lingua Slovenica 17
Manca Černivec
19. March 2024

Franc Henrik Raigersfeld. Dnevniki 1697–1759

Thesaurus memoriae / Fontes 17
12. March 2024

Nietzsche in neubesedljiva misel

Philosophica / Prizma Prizma
Aleš Bunta
11. March 2024

Zemljepisna imena Slovenskega Porabja

Georitem 33
Matjaž Geršič, Mojca Kumin Horvat, Erik Logar, Drago Perko, Primož Pipan
11. March 2024

Ledinska imena Slovenskega Porabja

-
Matjaž Geršič, Mojca Kumin Horvat, Primož Pipan, Martin Ropoš, Manca Volk Bahun
11. March 2024

Roman urban landscape. Towns and minor settlements form Aquileia to the Danube

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 47
Stefan Groh (ed.), Karl Strobel (ed.), Mateja Belak (ed.), Jana Horvat (ed.)
1. March 2024

Zakulisje evropskih projektov

Ethnologica – Dissertationes 10
Gregor Cerinšek
15. January 2024

Priročnik za integriteto, etiko in enakost spolov v raziskovalnih organizacijah

Jovana Mihajlović Trbovc (ed.), Rok Benčin (ed.)
27. December 2023

Further Discussions on Labour Mobility in the EU

Kristina Toplak (ed.), Mojca Vah Jevšnik (ed.)
22. December 2023

Slovenski lingvistični atlas 3. Kmetovanje – orodja, opravila

Jezikovni atlasi
Jožica Škofic (ed.)
7. November 2023

Zeleni prehod na regionalni ravni

Regionalni razvoj 9
Katarina Polajnar Horvat (ed.), Maruša Goluža (ed.), Janez Nared (ed.)
23. October 2023

Imena slovenskih psov

Slovarji
Marko Snoj; Marjetka Golež Kaučič, Nina Ledinek, Tone Smolej
30. September 2023

Fra Josip Markušić, Josip (Jože) Plečnik. Korespodencija 1932.-1956.

Jozo Džambo (ed.), Damjan Prelovšek (ed.)
19. June 2023

Molitev za Jasenovac

-
Branko Šömen
30. November 2022

Haloško petje na tretko

-
Urša Šivic
23. January 2017