Založba ZRC, as a publishing unit of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), public and non-profit institution, is the main publishing house of the ZRC SAZU institutes.

New Releases

Cover for Za socializem in svobodo mišljenja Za socializem in svobodo mišljenja
Pamflet 2

Albert Einstein
2. March 2021
Cover for O igri in delu O igri in delu
Ethnologica – Dissertationes 7

Barbara Turk Niskač
1. March 2021
Cover for Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10

Janez Dular
18. January 2021
Cover for Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Miha Milnar; Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg
27. November 2020
Cover for Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki
Lingua Slovenica 16

Mojca Šorli
24. November 2020
Cover for Platforma 2. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU Platforma 2. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU
Lea Kuhar (ed.), Vita Zalar (ed.)
13. November 2020
Cover for Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva
Andrej Pleterski, Janja Rihter
12. May 2020
Cover for Slovenska literarna veda od  Trubarja do druge svetovne vojne Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne
Studia litteraria 24

Darko Dolinar
22. November 2018
Cover for Historična topografija Kranjske (do 1500) Historična topografija Kranjske (do 1500)
SHT

Miha Kosi (ed.), Matjaž Bizjak (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)
1. November 2016
Cover for Slovenia in Focus Slovenia in Focus
-

Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc
20. December 2007
Cover for Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae / Dissertationes 6

Katarina Keber
12. September 2007