efka

4 Titles

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil pobudnik in glavni izvajalec projekta Slovenski etnološki leksikon (2004). Zbirka efka - dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije nadgrajuje in zapolnjuje potrebo po temeljitejših in preglednih delih, ki predstavljajo raziskovalno tematiko omenjenih ved. V knjižicah so na eni strani strnjena njihova temeljna spoznanja, na drugi pa predstavitve odpirajo vprašanja, smeri in prostore za nove raziskave. Osnovna shema del zajema definicijo pojmov, historiat, pregled raziskav doma in po svetu, opis recentnega stanja, primere in raziskovalna vprašanja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A61

Online ISSN 2784-4021
Print ISSN 2784-403X

All Books

Meje. Antropološki uvidi

efka
Miha Kozorog, Tatiana Bajuk Senčar, Katalin Munda Hirnök, Ingrid Slavec Gradišnik
1. April 2022

Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje

efka
Monika Kropej Telban
31. August 2021

Uganke na Slovenskem

efka
Saša Babič
1. June 2021

Govorica predmetov

efka
Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej
1. June 2021