efka

3 Titles

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil pobudnik in glavni izvajalec projekta Slovenski etnološki leksikon (2004). Zbirka efka - dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije nadgrajuje in zapolnjuje potrebo po temeljitejših in preglednih delih, ki predstavljajo raziskovalno tematiko omenjenih ved. V knjižicah so na eni strani strnjena njihova temeljna spoznanja, na drugi pa predstavitve odpirajo vprašanja, smeri in prostore za nove raziskave. Osnovna shema del zajema definicijo pojmov, historiat, pregled raziskav doma in po svetu, opis recentnega stanja, primere in raziskovalna vprašanja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A61

Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology
Online ISSN 2784-4021
Print ISSN 2784-403X

All Books

Cover for Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje
efka

Monika Kropej Telban
31. August 2021
Cover for Uganke na Slovenskem Uganke na Slovenskem
efka

Saša Babič
1. June 2021
Cover for Govorica predmetov Govorica predmetov
efka

Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej
1. June 2021