Catalog

852 Titles

Kovidni režim. Kje smo?

Pamflet 6
Tomaž Mastnak
28. February 2022

Historična topografija Primorske (do 1500). Na podlagi gradiva Milka Kosa

SHT 2
Matjaž Bizjak (ed.), Neva Makuc (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)
18. February 2022

Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije

Geografija Slovenije 37
Primož Gašperič
4. February 2022

Nevidno življenje odpadkov

-
Dan Podjed (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.)
27. January 2022

Platforma 3. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU

-
Lea Kuhar (ed.), Dragan Petrevski (ed.), Vita Zalar (ed.)
24. January 2022

Dediščina v akciji. Poti in načini vključevanja mladih v ohranjanje in interpretacijo dediščine

-
Jasna Fakin Bajec, Martin Pogačar, Matevž Štraus, Melita Lemut Bajec
15. January 2022

Baseline Survey on Multilingual and Transdisciplinary Urban Arts Education

-
Daša Ličen (ed.), Mojca Kovačič (ed.), Marjeta Pisk (ed.), Andrej Tomazin (ed.)
17. December 2021

Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri

Regionalni razvoj 8
Katarina Polajnar Horvat (ed.), Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
3. December 2021

Vzhodnoindoevropski jeziki in Brižinski spomeniki. Dvoje stebrov v raziskavah starih jezikov

Linguistica et philologica 41
Varja Cvetko Orešnik
24. November 2021

Afganistan. Konec okupacije

Pamflet 3
Nancy Lindisfarne, Jonathan Neale
15. November 2021

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Bloki. Terenske risbe 1969−1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 12
Mateja Belak (ed.)
13. October 2021

Spremljanje demence v Sloveniji. Epidemiološki in drugi vidiki

-
Barbara Lovrečič (ed.), Mercedes Lovrečič (ed.)
12. October 2021

Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije

Studia litteraria 28
Marko Juvan (ed.)
24. September 2021

Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje

efka
Monika Kropej Telban
31. August 2021

Historični seminar 14

Historični seminar 14
Mojca Žagar Karer (ed.), Katarina Šter (ed.)
28. June 2021

Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju

Studia mythologica Slavica – Supplementa 16
Nikolaj Mihajlov; Monika Kropej Telban, Nejc Petrič
11. June 2021

Uganke na Slovenskem

efka
Saša Babič
1. June 2021

Govorica predmetov

efka
Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej
1. June 2021

Zgodbe in prostor. Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju

Ethnologica – Dissertationes 8
Katarina Šrimpf Vendramin
24. May 2021

Sporna imena naselij v Sloveniji

Georitem 32
Drago Perko, Matjaž Geršič
13. May 2021

Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 11
Edisa Lozić
13. April 2021

Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III

Lingua Slovenica Fontes 3
Breda Pogorelec
8. April 2021

ePravopis 2020

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Boris Kern (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
6. March 2021

Pravopisne kategorije ePravopisa 2020

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
6. March 2021

Sprotni slovar slovenskega jezika 2020

Rastoči slovarji
Domen Krvina
6. March 2021

Proti cenzorjem

Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije XXV / 6
Peter Pavel Vergerij
3. March 2021

Za socializem in svobodo mišljenja

Pamflet 2
Albert Einstein
2. March 2021

O igri in delu

Ethnologica – Dissertationes 7
Barbara Turk Niskač
1. March 2021

Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43
Miha Milnar; Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg
27. November 2020

Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki

Lingua Slovenica 16
Mojca Šorli
24. November 2020

Platforma 2. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU

Lea Kuhar (ed.), Vita Zalar (ed.)
13. November 2020

Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape

CAPAcities 5
Daniela Ribeiro
16. September 2020

Domači odzivi na globalne izzive

Naravne nesreče 5
Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Erik Logar (ed.)
11. September 2020

Modeliranje pokrajine

GIS v Sloveniji 15
Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
9. September 2020
101-150 of 852